Jana Fastigheter äger och förvaltar ett antal hyreslägenheter. Lägenheterna är främst belägna i centrala Halmstad
Tips och Information:

Vid Inflytt

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med fastighetsskötaren. Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende Din hushållsel. Tag reda på avflyttande hyresgästs telefonnummer för snabbare inkoppling av Ditt nya telefonnummer.

Hyran

Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Sophantering

Tänk på att knyta soppåsen väl innan du kastar den i soptunnan.

Tvättstugorna

Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare. Respektera de tvättider som gäller.

Vad är störande?

I hyreslagen uttrycks: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Vad gör jag om grannarna stör? Tag i första hand kontakt med Din störande granne och tala om att Du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall Du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att Du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.
Lägenhetsbyte

Jana Fastigheter förmedlar inga interna eller externa lägenhetsbyten. Om Du på egen hand hittar ett bytesobjekt skall en skriftlig ansökan göras till oss på Jana Fastigheter.

Andrahandsuthyrning

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning mister Du hyresrätten.

Uppsägning

Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt.

När du flyttar

Lägenheten skall vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Är Du osäker ring fastighetsskötaren. Besiktning av lägenheten skall i normala fall göras när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med fastighetsskötaren. Samtliga nycklar som hör till lägenheten skall vara återlämnade senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden). Skulle Du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan tvingas vi debitera Dig för motsvarande kostnader. Glöm ej att säga upp Ditt elabonnemang avseende hushållsel.


Jana Fastigheter

Bransch:
Fastighet

Telefon: 035-129100


Email:
info@jana-fastigheter.se

Hemsida:
www.jana-fastigheter.se

Adress:
Jana Fastigheter
Box 236
30104 Halmstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN